CORONA VIRUS

13 maart 2020

Betreft: Informatie over hoe te handelen bij uitbraak coronavirus.

Geachte cliënt,

Binnen onze organisatie Royal Care Holding is al jaren een calamiteitenplan aanwezig waarin staat beschreven hoe de organisatie zal handelen in bepaalde situaties. Een pandemie, zoals zich nu voordoet met het corona virus maakt hier ook deel van uit. Ondanks alle voorzorgmaatregelen als mondmaskers, handdesinfectans, handschoen en schorten en de richtlijnen die zijn verschenen over het voorkomen van besmetting met het virus, kan het toch voorkomen dat een medewerker of u  besmet raakt met het virus. Voor u is het dan goed om te weten, wat u van onze organisatie kan verwachten.

Besmetting van medewerkers

Indien de organisatie door toenemend verzuim niet meer kan beschikken over voldoende medewerkers om de zorg aan u te garanderen zullen we met u en alle andere cliënten in overleg gaan. Hierbij wordt er gekeken naar de noodzaak van de zorg en of uw zorgvraag kan worden uitgesteld naar een andere dag. Indien dit niet mogelijk is kan het voorkomen dat het door u gewenste tijdstip van zorg niet kan worden nagekomen en dat de zorg later op de dag zal plaats vinden.  We vragen dan ook om uw begrip in deze.

Besmetting bij u

Mocht u griepachtige klachten hebben dan vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden aan kantoor. In overleg met u zullen we inventariseren welke zorg noodzakelijk is om het risico op besmetting te verminderen.

 

Instructies voor de medewerkers

Cliënt zonder klachten.

Wanneer een cliënt geen klachten heeft zijn er geen PBM (persoonlijke Beschermende Maatregelen) noodzakelijk.

Cliënt met klachten van hoestende/niezende

Als een medewerker een hoestende/niezende patiënt behandelt die ervan wordt verdacht te zijn besmet met het coronavirus, is het volgens het RIVM alleen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek nodig een chirurgisch masker en wegwerphandschoenen te dragen.
Wanneer de zorg wordt geleverd met een afstand van meer dan 1,5 meter en als er sprake is van contact minder dan 5 minuten zijn er geen beschermende maatregelen noodzakelijk.

Cliënt met koorts en luchtwegklachten

Wanneer de cliënt symptomen heeft van besmetting (koorts en luchtwegklachten) is het dragen van een schort met mouwen, mondmasker FFP2, bril en handschoenen de juiste wijze om je goed te beschermen

 

 

 

 

 

 

 


Cura Thuiszorg is een dochteronderneming van Royal Care Thuiszorg. Voor 24-uurs zorg en kortdurende extramurale zorg in de regio’s: Amsterdam, Apeldoorn en Utrecht kunt u bij hen terecht. Daarnaast kunnen zij bij vrijwel alle zorgverzekeraars onze thuiszorg aan u declareren.

Cura thuiszorg heeft aangetoond te beschikken over een managementsysteem voor het realiseren van kwaliteitsborging.
Cura thuiszorg is HKZ gecertificeerd onder registratienummer 20613/1.1

 • Visie van Cura Thuiszorg
  Visie van Cura Thuiszorg
  Cura is Latijns voor verzorging en verpleging, wat onze werkzaamheden omschrijft. Wij bieden ondersteuning in de zelfzorg en mantelzorg, waar de zorgvrager een actieve rol in heeft. Wij zijn een kleinschalige professionele organisatie op het gebied…
  Lees meer...
 • Onze zorg
  Onze zorg
  Cura kenmerkt zich als een kleinschalige, klantgerichte, Wlz-erkende organisatie. Waar Royal Care aanvullende diensten als huishoudelijk werk, langdurige zorg en terminale zorg aanbiedt, concentreren wij ons op de thuiszorg. Tevens biedt Cura ondersteuning op het gebied van: -…
  Lees meer...
 • Kwaliteit van zorg
  Kwaliteit van zorg
  Cura levert zorg op maat. We voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, zijn HKZ-gecertificeerd en hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten. Indien er klachten zijn, worden deze met aandacht behandeld. Onder de koepel…
 • Klanttevredenheid
  Klanttevredenheid
  Wij hechten waarde aan de ervaringen van onze cliënten en zorgverleners. Indien zij ideeën hebben over hoe onze zorgdienst te verbeteren, staan wij daarvoor open. Via onder andere het tweejaarlijke klanttevredenheidsonderzoek monitoren wij de tevredenheid…
  Lees meer...